Psikolojik Testler

 

Merkezimizde Uygulanan Psikolojik Testler
 
Yetişkin / ergen bireylerde ve çocuklarda kullanılan psikolojik ölçme ve değerlendirme gereçlerini, psikolojik değerlendirme, tanı koyma ve psikoterapi hedeflerini belirleme amacıyla destekleyici olarak uyguluyoruz.  Bu testler çocuklarda gelişim, özbenlik, dikkat, algı, zeka, hafıza ve okula hazır olma kavramlarının biçim ve düzeylerini, yetişkin ve ergenlerde de benzer şekilde kişilik, ilişki, dikkat, algı, zeka ve hafıza özelliklerinin farklı biçim ve düzeylerini belirlemeye yöneliktir.  Ölçme ve değerlendirmede kullanılan gereçler, projektif (yansıtmacı) yöntemle algı, çağrışım ve hikayeleştirme içeriği üzerinden ya da yansıtmacı olmayan yötemle soru - yanıt içeriği üzerinden gerçekleştirilir.
 

I. OBJEKTİF TESTLER

 

GELİŞİM TESTLERİ

 

Denver II Gelişim Envanteri:
Ölçtügü Nitelik: Gelişimsel Değerlendirme. Kişisel-Sosyal , İnce Motor, Kaba Motor ve Dil Gelişimi.
Kimlere: 0-6 yaş

 

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
Ölçtügü Nitelik: Çocugun gelişimsel düzeyini belirler. Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakim alanlarında gelişimini ölçer.
Kimlere: 0-6 yaş

 

ZEKA, DİKKAT VE ALGI TESTLERİ

 

WISC-R: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
Ölçtügü Nitelik: Zeka. Ögrenme güçlüğü, mental retardasyon ve dikkat eksikliğini saptamaya yardımcı. Soyut düşünme, işitsel-görsel dikkat, sözel ifade becerisi, edinilmiş bilgi, toplumsal kuralları anlama ve uygulamaya koyma, muhakeme, sözel düşünme, algısal organizasyon, görsel algılama, görsel-motor koordinasyon, ögreneme hızı, kısa süreli bellek gibi zekanın pek çok yordayıcısıyla ilgili bilgi verici.
Kimlere: 6 - 16,5 yaş

 

Benton Görsel Bellek Testi - Göstermeli ve Çizimli olarak ikiye ayrılır.
Ölçtügü Nitelik: Görsel Bellek, Dikkat, Görsel Motor Koordinasyon
Kimlere: 8 yaş üstü herkese.

 

Koppitz İnsan Çizimi Testi
Ölçtügü Nitelik: Bilişsel düzey, gelişimsel düzey, duygusal sorunlar.
Kimlere: 5 - 13 yaş.

 

Porteus Labirentleri Testi
Ölçtügü Nitelik: Zihinsel düzey, görsel algılama, gündelik hayatta rastlanılan engellerden kendini koruma, gündelik yaşamdaki davranışlar, somut durumlarda temkinli davranarak ileriyi görme.
Kimlere: 5,5  - 16 yaş.

 

Cattel Zeka Testi - Çocuk ve yetişkin formu bulunmaktadır.
Ölçtügü Nitelik: Zeka
Kimlere: 7 - 14 yaş
Kimlere:  Yetişkinlere (Üniversite Ögrencisi ve ya Mezunu Kişilere) ve çocuklara

 

Raven Prograsif Matrisler Testi
Ölçtügü Nitelik:Zeka, Dikkat
Kimlere: 6-16 yaş

 

Bender - Gestalt Görsel Algı ve Motor Beceri Testi
Ölçtügü Nitelik: Gelişimsel Değerlendirme, Görsel-Motor beceriler,Zihinsel gelişim, organik beyin hasarı
Kimlere: 5-11 yaş

 

Frostig Gelişimsel - Görsel Algı Testi
Ölçtügü Nitelik: Ögrenme Güçlüğü, Görsel algılama, görsel hareki koordinasyon, şekil zemin ilişkisi kurabilme, mekanda pozisyonlama.
Kimlere: 3-8 yaş

 

Alexander Pratik Yetenek Testi
Ölçtügü  Nitelik:   Zeka
Kimlere: 7-19 yaş

 

OKUL OLGUNLUĞU

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Ölçtügü Nitelik: Okula Hazır olup olmama. Okuma  yazma olgunluğu, sayı olgunluğu. Dil becerileri, görsel-işitsel algılama,  ince motor beceri, sayı bilgisi, talimatı izleme vb..
Kimlere: 5,5 - 6 yaş

 

ALICI DİL BECERİSİ

 

Peabody Resim Kelime Testi
Ölçtügü Nitelik: Alıcı dil yaşi, dil becerileri
Kimlere: 3-17 yaş

 

KİŞİLİK TESTLERİ

 

MMPI: Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı bir kişilik testi. Özellikle Şizofreni, bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, Somatoform Bozukluk, Öfkenin dışa vurumunu ayırt etmek.
Kimlere: 13 yaş üstü herkese

 

Piers Harris’in Çocuklarda Öz Kavramı Ölçegi
Ölçtügü Nitelik: Çocuklarin kendine yönelik düşünce, duygu ve tutumlarını değerlendirmeyi amaçlar. Bireyin başkalarının kendisiyle ilgili görüş ve değerlendirmelerini  kendi algılamalarıyla bütünleştirdiği özü, kendiliği hakkında bilgi verir. Özgüven konusunda da bilgi verir.
Kimlere: 9-16 yaş

 


II. PROJEKTİF (YANSITMACI) TESTLER

 

Rorschach Testi
Ölçtügü Nitelik:Psikiyatrik tanıya yardımcı. Düşünce süreçleri, psikotik durumların ayırd edilmesi, intihar riski, obsesif kompulsif bozukluk vb.
Kimlere: 5 yaş üstü herkese

 

T.A.T. (Thematic Apperception Test)
Ölçtügü Nitelik:Psikiyatrik tanı koymaya yardımcı. Bireysel yapısı, problemleri, çatismalari, defansları, afektler, tasarımlar, duygulanımlar hakkında bilgi verir. Nesne ilişkileri, nesne kaybı ve nesnel gerçeklikle ilgili bilgi verir.
Kimlere: 9 yaş ve üstü bireylere

 

C.A.T. (Children’s Apperception Test)
Ölçtügü Nitelik: Psikiyatrik tanıya yardımcı. Çocugun kendisi için önemli figürler ve dürtülerle ilişkilerini anlama. Temel ihtiyaçların karşilanması, kardeş kıskançlığı, beslenme ve tuvalet sorunları, çocugun kendine ve dışa yönelik saldırganlığı, korkularını ve ailenin bunları ele alış biçimlerini anlamada yardımcı.
Kimlere: 3-10 yaş

 

Lousia-Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
Ölçtügü Nitelik:Çocugu tanımaya yardımcı ve hikayede varolan kompleksleri. Anne-babay bağlılık, kardeş kıskançlığı, saldırganlık, suçluluk, kendini cezalandırma,korkular, istekleri anlamak.
Kimlere: 3-11 yaş