Grup Terapisi

 

Grup Psikoterapisi ortak bir sorun, sıkıntı dahilinde bir araya gelen kişilere, bir ve ya birden fazla terapist tarafından uygulanan psikoterapi sürecidir. Günümüzde sosyal kaygı, alkol bağımlılığı, sınav kaygısı, öfke problemi vb. sorunlar yaşayan pek çok kişi için grup psikoterapileri uygulanmaktadır.
 
Grup psikoterapisindeki en önemli bileşen gurbun etkileşimidir. En az terapistle kurulan ilişki kadar önemli olan etken grup üyelerinin birbiriyle olan paylaşımıdır. Terapistin liderliğinde grup üyeleri sorunlarını paylaşır, çözümleri tartışır, birbirine destek olur. Aynı zamanda uygulanan psikoterapi yöntemleri ışığında terapist belli yöntemler ve tekniklerle grup üyelerine yaşanan sorunlarla nasıl başa çıkabilecekleri konusunda yol gösterici olur. Grup psikoterapisinde gizlilik ilkesi esastır, grup üyeleri arasında konuşulan her şey grup içinde kalır. Etkinliği, yapılan bir çok çalışmayla kanıtlanmış bir terapi türüdür.
 
Merkezimizde aşağıdaki konularla ilgili grup terapisi hizmetleri verilmektedir.
 
- Anne destek grupları
- Hamile destek grubu
- Gelişimsel sorunlu çocuğa sahip annelere destek grubu
- İnfertilite destek grubu
- İşyerindeki stresle başa çıkma grubu
- Öfke kontrol grubu
- Sınavla başa çıkma
- Sosyal Kaygı
- Stresle başa çıkma grubu
- Ergen Destek Grubu