Ergen Terapisi

 

Ergenlik dönemi 12 ila 24 yaşlarında yaşanan ve kişinin, biyolojik gelişiminin sonucu olarak, bedensel, cinsel ve zihinsel gelişimini sürdürdüğü ve bitiminde toplumsal değerlendirmede bir yetişkin olarak tanındığı bir gelişim dönemidir. Bu dönemde yetişkin olma yolunda gelişen birey, bazı çalkantıları aşmak ve bir yetişkin olarak üstleneceği rollere hazırlanmak durumunda kalır. Bu hazırlanma şu görevleri içerir. (Havighurst, 1972).
 
1.Bedeninde gerçekleşen hoşa giden / gitmeyen değişimleri yaşayıp bunları kabullenmek
 
2.Cinsel kimliğini oluşturmada eril ya da dişil toplumsal rolüne hazırlanmak
 
3.Hem ve karşı cinsiyetten bireylerle yeni ve daha olgun ilişkiler kurmak
 
4.Ana baba ve diğer yetişkinler karşısında duygusal bağımsızlığını gerçekleştirmek
 
5.Ekonomik bağımsızlığını sağlayabileceği bir mesleğe / işe hazırlanmak
 
6.Birlikteliğe, evliliğe ve aile yaşamına hazırlanmak
 
7.Toplumsal duyarlılıkla birlikte toplumsal sorumluluğu barındıran davranışları benimsemek ve sergilemek
 
8.Sonraki yaşantısının kılavuzu olacak bir dizi kültürel ve sosyal değerler ile ahlaki bireysel yapısını oluşturmak
 
Yukarıda tanımlı ve henüz yetişmekte olan bireylere yüklenen bu görevler sancılı bir süreci ve başedimi zor sorunları doğurur. Kimi zaman sadece bu sorunlarla başedim zorlukları bazen de yetişkin bireylerin yaşayabilecekleri türden rahatsızlıklar ergenleri psikolojik destek almaya yöneltebilir. Ergenler tıpkı yetişkinlerde olduğu şekilde bireyin istekleri, hedefleri ve başedim kaynakları doğrultusunda iyileşme yolunda bir tür işbirliğine ve katılıma davet edilirler. Karşılaşılan rahatsızlıklardan ve sorunlardan bazıları: Sınav Kaygısı, Sosyal Fobi, Takıntılar, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Hipokondria, Somatizasyon Bozukluğu, Derslerde Başarısızlık, Depresyon, İntihar Riski, Davranım Bozukluğu, Uyum Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Bulumia Nervoza, Anoreksia, Obesite, Madde Kötüye Kullanımı, Madde Bağımlılığı, İsyankar Davranış, Evden uzaklaşma / kaçma.
 
Kaynak: Havighurst R. J., Developmental Tasks and Education, 3rd Edition, New York, David McKay Co.,1972.