Çocuk Terapisi

 

Çocuk tamamen yabancı olduğu bir dünyaya doğar ve her tür deneyim ve yaşantı onun için yeni bir öğrenme sürecidir. Bu süreçte, anne, baba ve çevresiyle olan etkileşimleri, kardeş, akran ilişkileri, okul yaşantısı gibi pek çok deneyim gelişimine katkı sağlar.  Ancak çocuk büyürken gelişimsel veya psikolojik gelişimde pek çok sebepten zorlanmalar veya çocukluk dönemine özgü sorunlar yaşayabilir.  Çocuğun gelişimi boyunca yaşadığı sorunlara yönelik verilen psikolojik destek süreci çocuk psikoterapisi olarak adlandırılır.  Çocukla yapılan çalışmalar aileden bağımsız olarak düşünülemez.  Aileyle işbirliği içinde çalışılarak çocukla belirli yöntem ve tekniklerle terapi çalışmaları yürütülür.  Yetişkinlik döneminde görülen pek çok sorunun çocukluk çağından itibaren ortaya çıktığı bilinmektedir.  Bu sebeple çocukluk çağında yapılan müdahaleler oldukça değerlidir ve etkilidir.  Çocukluk çağındaki sağlıklı ruhsal yapı, yetişkinlikte de sağlıklı bir kişilik yapısının koşuludur. Merkezimizde çocukla çalışırken kognitif davranış terapisinin yanında, oyun terapisi, filial terapi ve eğitsel uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 
 
Merkezimizde çocuklarla çalıştığımız alanlar:
 
- Aile içi uyum sorunları ve ebeveyn yılgınlığı
- Karşı Gelme Davranış Problemleri
- Depresyon
- Dikkat Eksikliği
- Dürtü Kontrol Sorunları ve Hiperaktivite 
- İletişim Sorunları
- Gecikmiş Konuşma
- Gelişimsel Gecikme
- Kardeş Kıskançlığı
- Kaygı Bozuklukları (Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Ayrılık Kaygısı)
- Çocukluk Korkuları / Fobiler
- Okul Korkusu, Okula Uyum Sorunları
- Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli)
- Sınav Kaygısı
- Özgüven Eksikliği
- Somatizasyon
- Tikler / Takıntılar
- Tuvalet Kaçırma / Alt Islatma
- Uyku Bozuklukları
- Yeme Bozuklukları
- Cinsel Kimlik Uyumsuzluğu 
- Travma ve Yas