Çift Terapisi

 

Eşler arası yaşanan iletişim ve ilişki sorunları, öncül olabilecek hayattaki belirgin değişimlerle, eşlerden birinin özel sorunları ya da çiftin yaşam döngüsünde bulunduğu evreyle bağlantılı gelişebilir. Buna göre gelişebilecek bazı sorunlar şunlardır.
 
- Geniş aile ile yaşanan anlaşmazlık ve gerginlik
- Eşler arası anlaşmazlık, tartışma ve çatışma
- Duygusal ve cinsel uzaklaşma
- Eşlerden birinin diğerinden sözel ve bedensel şiddet görmesi
- Ayrılık, boşanma gibi olasılıkların gündeme gelmesiyle şahsen yaşanan baskı ve zorlanma
- Sadakat ve güven eksikliği
 
Eşlerle gerçekleştirilen çalışmaya eşlerin birlikte katlımı önemlidir. Terapist çalışmayı çift ilişkisi üzerinden yapılandırarak eşlerin ilişkilerine ve birbirlerine yönelik ortak hedefler oluşturmalarını, değişime katılıp birlikte çaba gösterebilmelerini gözetir. Eşlerin ilişkileri dışında bireysel özlem ve hedeflerini de dikkate alındığı çalışmada ihtiyaç duyulduğunda terapist eşleri farklı bir uzmanla bireysel çalışmaya teşvik edebilir.