Aile Terapisi

 

Aileler içlerinde aile üyelerinin bireysel sistemleri yanında, ikili ve üçlü etkileşimlerde farklı alt sistemleri barındırır. Aile içi sorunlar tek bir aile üyesine odaklı şekilde getirildiği gibi tüm aile bireylerinin doğrudan etkilendiği yoğun çatışmalı ilişkiler olarak da gözlenebilir. Aile terapisinde farklı teorik yaklaşımlarda bireylerin öznel gelişimine ya da ikili, üçlü ilişkilerin iyileştirilmesine yönelerek doyurucu etkileşim yolları araştırılır, açık iletişime geçilir ve sorun oluşturan kuşaklar arası aktarımlar üzerinde çalışılır. Sürecin sonunda bireylerin kendilerini güçlü ve etkin görebilmeleri ve aile içi ilişkilerinde güvende ve huzurlu olabilmeleri önemlidir. Aşağıdaki durumlarda aile terapisi değerlendirilir.
 
 
--Erken çocukluk dönemindeki çocuğun uyum, davranış ve öğrenme sorunları
 
 
--Ebeveyn çocuk ya da ebeveyn ergen arasında devam eden, çözümlenmemiş çatışmalar
 
 
--Aile bireylerinden birinde görülen ve uzun süredir devam eden iş / okul / sosyal uyum sorunları
 
 
--Aile yaşam döngüsündeki belirgin değişiklikler –evden/ işten ayrılma, evlilik, taşınma, ölüm – sonrası yaşanan iletişim ve ilişki sorunları
 
 
--Aile içi şiddet, baskıve zor kullanma yaşantısı