Dikkati Sürdürme ve Öğrenme Yeteneklerini Geliştirme

DİKKATİ SÜRDÜRME VE ÖĞRENME YETENEKLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Okulda zorlanıyorum, dersi dinleyemiyorum, ödevler çok zor…

 Her çocuk parmak izi gibi, eşsiz ve biriciktir. Bu biricikliğin içinde, zihinlerinin farklılaştığı ve yeteneklerini sergilediği alanlar da aynı paralellikte biriciklik ve eşsizlik gösterir.  Çocukların zihinlerinde ki yetenek alanları keşfedilirse, başarıya ulaşmak kolaylaşacak, kendisinin ve ailenin motivasyonu artacaktır.

Peki, bu zihinsel yeteneklerin keşfedilmesi nasıl sağlanmalı? Okul sürecinin öncelikli hedefleri ile çocuğun öğrenme modeli ve zihinsel yetenekleri arasında ki bağ zayıfsa, bunu nasıl güçlendirmeliyiz?

Dr. Mel Levine ( All Kinds Of Minds Instutue)  her çocuğun duygusal, fiziksel, entelektüel açılardan güçlü ve zayıf yönlerini tanımanın öğrenme süreçlerine önemini vurgulamak için insan zihnini 8 nörogelişimsel alana bölerek incelemiştir. Bu 8 nörogelişimsel süreç çocuğa ‘’öğrenmeyi öğrenmesi’’ için basamak görevi görecektir.

Mel Levin’in teorisinin 8 bileşeni var.

1) Dikkat Kontrol Sistemi

2) Hafıza

3) Dil

4) Mekansal Düzenleme

5) Ardışık Düzenleme

6) Motor Sistem

7) Yüksek Düşünme Sistemi

8) Sosyal Düşünme Sistemi

 

‘’Aslında çok zeki ama okulda neden başarısız?’’

Çocuklar, yüksek potansiyelli olmasına rağmen bu potansiyeli performansa dönüştürmek için yeterli motivasyon sağlayacağı güçlü taraflarını daha keşfetmemiş olabilirler, bazen bu çocuklar okulun beklediği ve öncelediği beceri ve yetenekler yerine sosyal, mekânsal veya dil alanlarında daha çok gelişmiş olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu 8 basamaklı çoklu zihin modelinde, akademik başarıyı önceleyen yüksek düşünme sistemi, ardaşık- aritmetik düzenleme, dikkat kontrol sistemi ve hafıza alanları gelişmesi gereken çocuklar, sınıf iklimi içinde ‘’başarısız’’ veya ‘’sonlarda’’ adlediliyor olabilir. Bu gibi durumlarda çocuğun bu alanlarda ki yetenekleri desteklenirse akademik başarı da yakalanacaktır.

Okul, dikkat ve öğrenme sorunları ile çalışırken, DR. Mel Levine’nin zihin teorisinde yer alan 8 yetenek basamaklarından güçlü alanların ve desteklenerek gelişmesi gereken alanların saptanarak çocukların benzer zorluk süreçlerinde okul sorunları ile baş etmelerini için teröpotik ve psikogelişimsel bir program uygulanmaktadır.